КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Дії

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2016 рік
Звіт за І квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІII квартал 2016 року
Звіт за ІI квартал 2016 року
Звіт за І квартал 2016 року
Звіт за 2015 рік
Звіт за ІII квартал 2015 року
Звіт за ІI квартал 2015 року
Звіт за І квартал 2015 року
Звіт за 2014 рік
Звіт за ІIІ квартал 2014 року
Звіт за ІI квартал 2014 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 25.09.2014
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
від 05.11.2014
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
19 липня 2016 р.
11 квітня 2017 р.
29 квітня 2014 р.
08 квітня 2015 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
20 липня 2016 р.
20 квітня 2017 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2015 р.
21 серпня 2012 р.
23 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
18 травня 2016 р.
18 квітня 2017 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2015 р.
31 липня 2012 р.
23 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Інформація про фонд
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
30 жовтня 2015 р.
21 грудня 2016 р.
10 жовтня 2017 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
5 жовтня 2016 р.
27 квітня 2017 р.
2 жовтня 2014 р.
22 квітня 2015 р.
31 липня 2012 р.
16 квітня 2013 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
23.07.2015 р.
21.09.2016 р.
24.04.2017 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Дії

Шановний Інвесторе!

Ознайомтесь, будь-ласка, з Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів та Регламентом фонду.

Хто може стати учасником фонду „КІНТО-Класичний”

Учасником фонду „Класичний” може стати як фізична, так і юридична особа.

Де можна придбати інвестиційні сертифікати фонду „КІНТО-Класичний”

ІС фонду „Класичний” можна придбати і продати лише у Києві. Для розміщення ІС фонду "КІНТО-Класичний" ми не користуємося агентською мережею.

Процедура придбання ІС „КІНТО-Класичного”

Мінімальна сума інвестування складає 1 000 гривень (без урахування комісійної винагороди Агента).

Інвестор може придбати інвестиційні сертифікати фонду „КІНТО-Класичний” кожного робочого дня з 1300 до 1700 за адресою.

В офісі компанії інвестор заповнює Анкету власника, Заявку і підписує Договір на придбання інвестиційних сертифікатів (ІС).

Інвестор-фізична особа надає такі документи:

 • Паспорт;
 • Довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • Довідку з реквізитами рахунку в гривнях у банку на території України (в разі безготівкової форми розрахунку);
 • Згідно зі ст. 60, 61, 63, 65 Сімейного кодексу України нотаріально завірену згоду дружини (чоловіка) на придбання ІС (за запропонованою нами формою ) і копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дружини (чоловіка). Якщо дружина (чоловік) мають можливість приїхати разом з інвестором для підписання договору, нотаріально завірена згода на придбання ІС в такому випадку не знадобиться. Дружина (чоловік) також мають надати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Інвестор-юридична особа надає такі документи:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію (нотаріально засвідчена копія);

2. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (нотаріально засвідчена копія);

3. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (у разі наявності) (нотаріально засвідчена копія);

4. Статут (нотаріально засвідчена копія);

5. Протоколи, що підтверджують обрання посадових осіб до складу визначених установчими документами органів управління (копії, засвідчені підписом керівника і скріплені печаткою юр.особи);

6. Документи (накази), що підтверджують призначення осіб, що відповідно до Статуту мають право розпоряджатись рахунками та майном без довіреності (копії, засвідчені підписом керівника і скріплені печаткою юр.особи);

7. Документи з ідентифікаційними даними осіб, що мають право розпоряджатись рахунками та майном без довіреності (документ, що посвідчує особу, та довідка про присвоєння ідентифікаціного номера);

8. Довіреність із зазначенням повноважень, видана керівником юридичної особи на ім’я уповноваженого представника юридичної особи (у разі, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа по довіреності на здійснення даної конкретної угоди);

9. Документи з ідентифікаційними даними уповноваженого представника (документ, що посвідчує особу, та довідка про присвоєння ідентифікаціного номера);

10. Довідка з банку (інший документ з зазначенням реквізитів банку, в якому відкрито рахунок, та номеру банківського рахунку) (оригінал, або нотаріально засвідчена копія, або засвідчена банком копія);

11. Свідоцтво про реєстрацію платника податку (форма 4ОПП) (нотаріально засвідчена копія);

12. Документи з інформацією про власників істотної участі (зокрема: про осіб, які володіють часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу)) та контролерів (зокрема: про фізичних осіб, які володіють часткою у розмірі 50 та більше відсотків статутного капіталу або прав голосу) (для акціонерних товариств – довідка, видана зберігачем/депозитарієм, який веде облік власників цінних паперів юридичної особи) (оригінал);

Якщо юридична особа діє як представник іншої особи, надаться Договір комісії/доручення та/або довіреності (за наявності), укладений між професійним учасником ринку цінних паперів та особою, інтереси якої представляються;

Крім цього:

Юридичні особи, що зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність:

- надають останню річну фінансову звітність встановленого зразка,

- або в опитувальнику (пит. 5 Додатку) зазначеється місце публікації або сторінка в мережі Інтернет, де її було розміщено;

Юридичні особи, серед власників істотної участі, контролерів або уповноважених представників яких є політичні діячі, або їхні близькі родичі, або юридична особа відноситься до благодійних або неприбуткових організацій надають:

- офіційні документи з інформацією про джерела походження коштів.

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" юридичній особі-резиденту необхідно заздалегідь або безпосередньо в офісі «КІНТО» заповнити анкету.

На підставі наданих інвестором документів операціоніст заповнює Заявку на придбання, Анкету власника (у випадку першої купівлі), оформлює Договір на придбання у 3-х примірниках. Ці документи перевіряються, підписуються інвестором і завіряються його печаткою у випадку, якщо інвестор – юридична особа. Один примірник Договору залишається у інвестора і підлягає зберіганню для документального підтвердження витрат на придбання інвестиційних сертифікатів.

У Заявці на придбання вказується кількість інвестиційних сертифікатів. Загальна сума Договору включає в себе комісійну винагороду Агента, яка складає:

 • 2% - при інвестуванні від 1 000 до 5 000 грн.;
 • 1% - при інвестуванні 5 000 грн. і більше.

Оплата інвестиційних сертифікатів вважається завершеною в момент, коли грошові кошти за інвестиційні сертифікати надійшли на рахунок фонду (у випадку безготівкового платежу) або у касу Агента (у випадку готівкової форми оплати).

Оплата здійснюється шляхом:

· Внесення суми готівкою в касу Агента в день підписання договору;

· Безготівкового переказу суми з рахунку інвестора в гривнях в банку на рахунок Фонду не пізніше одного робочого дня після дня підписання Договору.

Якщо інвестор не здійснив оплату у вказані строки, Заявка і Договір втрачають юридичну силу і анулюються.

На підставі Анкети власника Реєстратор відкриває особовий рахунок в системі реєстру власників інвестиційних сертифікатів фонду. Витрат по відкриттю особового рахунку в системі реєстру власників цінних паперів інвестиційних фондів і зарахуванню на нього цінних паперів фонду інвестор не несе, абонентська плата з нього також не стягується.

Інвестор вноситься у систему реєстру власників цінних паперів фонду протягом 7 календарних днів з моменту оплати інвестиційних сертифікатів, після чого йому безкоштовно видається Сертифікат інвестиційних сертифікатів. Спосіб отримання сертифіката вказується інвестором у Анкеті власника:

 • Поштою;
 • У Реєстратора ТОВ «НОТАДА» за адресою: Київ, Львівська площа, 8-Б, 3 поверх (після надання паспорту і, у випадку необхідності, довіреності).

Процедура викупу ІС «КІНТО-Класичного»

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється в офісі компанії «КІНТО» за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8-Б, 3 поверх.

Для цього інвестором заповнюється Заявка на викуп інвестиційних сертифікатів, підписується Договір на викуп інвестиційних сертифікатів і Передавальне Розпорядження.

Заявки на викуп приймаються кожен робочий день з 1300 до 1900.

Інвестор-фізична особа надає наступні документи:

 • Паспорт;
 • Довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Довідку з реквізитами рахунку в гривнях у банку на території України (в разі безготівкової форми розрахунку);
 • Сертифікат інвестиційних сертифікатів.

Інвестор-юридична особа надає наступні документи:

 • Нотаріально завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
 • Нотаріально завірені копії установчих документів (Статут з усіма змінами і доповненнями до нього, а також Установчий договір у випадку, якщо в Статуті не вказані засновники);
 • Документ, який підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
 • У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю (генеральною довіреністю), надаються дві нотаріально завірені копії цієї довіреності;
 • У випадку, якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю на здійснення даної конкретної угоди, надається нотаріально завірена довіреність і нотаріально завірена копія цієї довіреності із зазначенням об’єму повноважень, видана керівником юридичної особи на ім’я уповноваженого представника юридичної особи;
 • Документ, який посвідчує особу керівника або уповноваженого представника (особи, що підписує документи) у відповідності до законодавства України (паспорт) і довідку з податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Довідку з банку з реквізитами рахунку в національній валюті України, відкритого юридичною особою в банку на території України;
 • Копію довідки про прийняття на облік платника податку Форма №4-ОПП (Свідоцтво про реєстрацію платника податку);
 • Ліцензію (у випадку її наявності) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (для засвідчення нами копії) або нотаріально завірену копію ліцензії;
 • Інформацію про фізичних осіб – акціонерів (учасників), яким належить більше 10% акцій (частка в статутному фонді);
 • Сертифікат інвестиційних сертифікатів.

На підставі наданих інвестором документів операціоніст заповнює Заявку на викуп, оформлює Договір на викуп у 3-х примірниках і Передавальне Розпорядження. Ці документи перевіряються, підписуються інвестором і завіряються його печаткою у випадку, якщо інвестор – юридична особа. Один примірник Договору залишається у інвестора і підлягає зберіганню для документального підтвердження доходу, отриманого від продажу інвестиційних сертифікатів.

У Заявці на викуп вказується кількість пред’явлених до викупу інвестиційних сертифікатів. Загальна сума Договору зменшується на комісійну винагороду Агента, яка складає:

 • 4% - при продажу ІС на суму до 1 000 грн.;
 • 2% - при продажу ІС на суму від 1 000 до 5 000 грн.;
 • 1% - при продажу ІС на суму 5 000 грн. і більше.

Грошові розрахунки з інвестором здійснюються шляхом:

 • Видачі грошових коштів з каси Агента. При цьому комісійна винагорода Агента збільшується на величину комісії банку за видачу готівки (1%);
 • Банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок інвестора в гривнях (в такому випадку інвестор надає довідку з банку з реквізитами такого рахунку).

Грошові розрахунки з інвестором здійснюються протягом 7 робочих днів з дня укладання Договору на викуп.

Реєстратор списує відповідну кількість інвестиційних сертифікатів з особового рахунку інвестора в системі реєстру власників інвестиційних сертифікатів Фонду.

Реєстратор видає інвестору Сертифікат інвестиційних сертифікатів на решту інвестиційних сертифікатів Фонду.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій