Календарний план на 2020 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПрАТ «КІНТО» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства