Досвід

Створена в 1992 році, компанія «КІНТО» на сьогодні є визнаним лідером фондового ринку України, активним учасником його творення та розвитку. Діяльність КІНТО зосереджується на управлінні активами інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів. Компанія пропонує своїм клієнтам компетентність, досвід та знання професійної команди фахівців, а також широкий спектр інвестиційних стратегій.

"КІНТО" - єдина компанія в Україні, яка працює на фондовому ринку вже більше 25 років. За чверть століття "КІНТО" доклала великих зусиль для побудови цивілізованих правил роботи на ринку. "КІНТО" займає активну позицію в розвитку ринку спільного інвестування та просуванні пенсійної реформи в Україні. "КІНТО" завжди надає клієнтам найкращий сервіс та пропонує цікаві інвестиційні продукти. За результатами діяльності  під управлінням компанії знаходиться 13 ІСІ та 1 НПФ.  Кількість учасників фондів складає близько 90 тисяч. 

Після прийняття в 2001 році Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)” поєднання діяльності з управління активами з іншими видами діяльності на ринку цінних паперів стало неможливим, і компанія прийняла рішення про реорганізацію.

Відкрите акціонерне товариство “КІНТО” отримало ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку серії АВ №020507 від 24 січня 2006 року на право професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування. Тоді ж бізнес, пов'язаний з торгівлею цінними паперами, був переданий афілійованій компанії – торговцю цінними паперами ТОВ “КІНТО,  Лтд.”.

З моменту одержання ліцензії компанії ВАТ “КІНТО” має право створювати пайові інвестиційні фонди та укладати угоди на управління активами корпоративних інвестиційних фондів.

Ще до закінчення першого року після отримання ліцензії на управління активами компанія стала - за традицією - першою і на той час єдиною в Україні, що управляє активами трьох інвестиційних фондів різних типів і видів. Це закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія», інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Достаток» і венчурний інвестиційний фонд «Унібудінвест».

Початок же діяльності компанії, пов’язаної з управління активами, датується 1994 роком, з часу створення перших приватизаційних інвестиційних фондів.

Ці фонди створювалися для залучення приватизаційних майнових сертифікатів від громадян України з метою придбання акцій українських підприємств, що перебували у процесі приватизації. Компанії вдалося акумулювати сотні тисяч приватизаційних сертифікатів і всі їх укласти в акції українських компаній, що продавалися на сертифікатних аукціонах.

Тоді ж, не обмежуючи свою діяльність лише ваучерною приватизацією, ми виступили засновниками відкритого інвестиційного фонду “КІНТО-Бюджет” - першого в Україні фонду, що інвестував в облігації внутрішньої державної позики.

У 1995 році КІНТО разом з інвестиційним банком Wasserstein Perella (США) і приватизаційною й інвестиційною корпорацією ЄПІК (Австрія) створили перший міжнародний фонд для здійснення портфельних інвестицій в Україну - New Ukraine Partners. Головними партнерами й акціонерами фонду стали Wasserstein Perella і ЄПІК, а компанія КІНТО виконувала функції керуючого активами фонду в Україні. Цей проект ознаменував вихід компанії на міжнародний рівень.

Весь попередній досвід – це надбання компанії. Однак важливіше те, що – це не тільки досвід бренду «КІНТО», це й досвід конкретних людей, що залишаються з компанією всі ці роки і визначають її обличчя і професіоналізм.