- Диверсифікація - придбавши лише один цінний папір, інвестор купує кошик активів, який лежить в його основі.

- Простота у використанні - купити та продати сертифікат біржового фонду можна через будь-який торговельний термінал як звичайну акцію. Купуючи сертифікат, інвестор фактично «купує ринок».

- Прозорість - пасивна стратегія управління портфелем передбачає, що інвестор завжди знає склад та структуру портфелю фонду, які мають відповідати складу та структурі обраного індексу.

- Низькі витрати – витрати біржових фондів значно нижчі, ніж витрати аналогічних інвестиційних фондів.

- Ліквідність - цінні папери біржового фонду можуть вільно продаватися і купуватися на біржі як звичайні акції, в тому числі і всередині дня.

- Біржовий інструмент – сертифікат біржового фонду можна використовувати у будь-яких біржових операціях, наприклад, при коротких продажах, або маржинальній купівлі. Крім того, інвестування в біржовий фонд дозволяє будувати різні індивідуальні інвестиційні та торгові стратегії.

Порівняльні характеристики біржових фондів, інвестиційних фондів та акцій

 

  ETF Інвестфонд Акції
Ціноутворення Real time Кінець дня Real time
Ціна входу Ринкова ВЧА Ринкова
Порядок купівлі брокер КУА, агенти брокер
Стратегія інвестування

Пасивне
управління

Активне
управління

Самостійне управління
Диверсифікація Висока Різна Немає
Ліквідність Висока Низька Різна
Операції з активом Купівля/продаж,
«маржиналка», intraday

Купівля/продаж з 13:00

Купівля/продаж,
«маржиналка», intraday
Витрати інвесторів % брокеру

Премія, винагорода,
% брокеру

% брокеру