Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 12 березня 2009 року
Код за ЄДРІСІ 2111312
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 07 липня 2009 року
Основні активи

- акції акціонерних товариств;

- цінні папери спеціалізованих біржових фондів, до індексного кошику яких входять виключно акції;

- акції іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових фондів;

- кошти в національній та іноземній валюті;

- депозити в національній та іноземній валюті

Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 1000 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 250 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 250 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №011626 від 26 жовтня 2018 року
Обіг підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються кожного робочого дня 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо спеціалізованих фондів акцій

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1%  від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3% середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ