Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 11 травня 2004 року
Код за ЄДРІСІ 211045
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 14 липня 2004 року
Основні активи

Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери іноземних держав) та грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті) та інші активи (крім об’єктів нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 100 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 1 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 100 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску №00416 від 17 липня 2013 року
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 1000 грн.
Обіг підлягають вільному обігу на фондовій біржі

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються кожного робочого дня 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково:

- інвестувати в акції не більше ніж 70%  загальної вартості активів Фонду;

- інвестувати в облігації підприємств не більше ніж 50% загальної вартості активів Фонду;

- інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування не більше ніж 20% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3% (три відсотки) середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ