Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"
Показники Фонду станом на 16.10.2019
ВЧА/ЦП 4 157.93 грн.
Вартість чистих активів 3 999 929.02 грн.
Кількість акцій в обігу 962 шт.
Середньорічна доходність -6.63%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень 0.00%
1 місяць 0.00%
1 рік -3.87%
З початку діяльності -58.42%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"
Склад активів станом на 16.10.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

Основна мета діяльності фонду – придбання об’єктів нерухомості прямо чи опосередковано через цінні папери та корпоративні права з метою їх подальшого продажу, реконструкції та зміни профілю об’єкту і наступного продажу та/або з метою здачі в оренду чи суборенду для отримання стабільного доходу.

Диверсифікація:

 • по секторах комерційної нерухомості - портфель фонду прямо чи опосередковано через корпоративні права передбачається сформувати з комерційної нерухомості (офіси, торгівельні центри, земля, склади);
 • по активах – нерухомість (прямо чи опосередковано через корпоративні права), акції, облігації та інші активи які відповідають критеріям інвестування фонду;
 • по готовності - готові об’єкти, девелоперські проекти, реконструкція.

Напрямки інвестування

Планується не менше 70% активів Фонду прямо чи опосередковано через цінні папери та корпоративні права інвестувати в діючі об’єкти офісної та торгівельної нерухомості з доходністю, прийнятною для фонду.

Не більше 30% активів Фонду (прямо чи опосередковано через цінні папери та корпоративні права) планується інвестувати в девелоперські проекти за умови повного контролю за їх розвитком та реалізацією з боку компанії з управління активами фонду.

Активи фонду, на етапі формування фонду, та кошти тимчасово не інвестовані в об’єкти нерухомості, будуть інвестуватись у цінні папери українських емітентів, що відповідають параметрам доходність/ризик прийнятними для фонду.

Регіональна інвестиційна політика

На початковому етапі основні активи фонду будуть розміщені в київському регіоні, а також інших регіонах де у фонду є можливість інвестувати у девелоперські проекти, які пройшли інвестиційну експертизу. Надалі фонд планує проводити збалансовану регіональну інвестиційну політику

Термін діяльності фонду

Фонд розрахований на термін – 15 років. Це пояснюється специфікою інвестування в нерухомість - досить довгим терміном експлуатації, циклічністю та значною вартістю об’єктів нерухомості.

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

Чи варто інвестувати в нерухомість?

Інвестування в нерухомість протягом десятиліть розглядається як одне з самих безпечних та найбільш прибуткових, а в довгостроковій перспективі це чудова можливість збереження та накопичення власного капіталу. Головна особливість інвестицій в нерухомість - гармонія надійності та доходності.

Ми пропонуємо новий для ринку України фінансовий продукт, що успішно працює протягом 40 років у інших країнах.

Інвестиційний фонд СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ характеризується високими споживчими властивостями для інвесторів, а саме дохідністю, надійністю та ліквідністю. Інвестування через інвестиційний фонд вважається найбільш прийнятним шляхом для приватних інвесторів. Наше головне завдання – створення надійної опори для росту доходів наших інвесторів.

Інвестиційний фонд СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ дає можливість кожному інвестору:

 • прямо чи опосередковано через цінні папери та корпоративні права стати співвласником сучасного офісного чи торговельного центру,
 • через акції фонду отримувати регулярний дохід від передачі його в оренду.

Інвестору фонду не потрібні спеціальні знання та час для вивчення об’єктів інвестування, тому що інвестуванням коштів та управлінням нерухомістю займатиметься команда професійних менеджерів.

Це безпосередньо компанія з управління активами фонду ВАТ ”КІНТО”, що має значний досвід в управлінні активами фондів, та залучені нею радники з нерухомості (представництво компанії „ДТЗ Київ Б.В.” та „Українська торгова гільдія”), які займають провідні позиції та мають досвід успішної діяльності, як на українському, так і на міжнародних ринках нерухомості.

Фонд розрахований на інвесторів, які шукають можливості диверсифікувати власний портфель інвестиціями у нерухомість. Інвестувавши через фонд у нерухомість, інвестор отримує дохід з ринку нерухомості та позбувається ризиків які притаманні для нього при самостійному інвестуванні.

Чому варто інвестувати в фонд нерухомості зараз?

На нашу думку, ринок нерухомості України має значний потенціал росту, незадоволений попит у всіх секторах та класах комерційної нерухомості та низьку конкуренцію на ринку. Експерти прогнозують, що ринок комерційної нерухомості в довгостроковому плані буде продовжувати зростати та активно розвиватись, зважаючи на те, що показники забезпеченості комерційною нерухомістю (нерухомість, яка дозволяє отримувати рентний доход) значно поступаються показникам центрально - та східноєвропейських країн.

На сьогодні багато міжнародних компаній планують вихід на український ринок комерційної нерухомості. Така потенційна інвестиційна активність на українському ринку нерухомості створить додаткові можливості та сприятливі умови для інвесторів фонду.

Що краще нерухомість чи акції?

Інвестування через інвестиційний фонд вважається найбільш прийнятним шляхом для приватних інвесторів. Наша головна мета – створення надійної опори для росту доходів інвесторів фонду.

Інвестиційний фонд СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ успішно працює протягом півтора року. Результати діяльності Фонду відображені на сайті.

Інвесторам, яким прийнятна інвестиційна стратегія Фонду, пропонуємо придбати акції додаткової емісії.

Акції розміщуються за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів фонду у розрахунку на одну акцію фонду, яка знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості.

Акціонерами фонду можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Акції фондів можна придбати у Києві і в регіонах України.

 

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

Сприятлива можливість для інвестування в український ринок нерухомості:

 • Стабільна доходність вища ніж у Східній і Західній Європі при порівняно невисокому рівні ризику;
 • Період окупності при інвестуванні в комерційну нерухомість в Україні значно коротший ніж у розвинутих країнах;
 • Незадоволений попит на комерційну нерухомість при зростаючій економіці України;
 • Значний попит на комерційну нерухомість з боку міжнародних компаній.

Переваги інвестування через Фонд:

 • Простий вихід на український ринок нерухомості;
 • Диверсифікований портфель нерухомості по класах та регіонах;
 • Податкові пільги та послаблення;
 • Регулювання та нагляд здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 29 липня 2005 року
Код за ЄДРІСІ 132194
Основні активи

- об'єкти нерухомості;

- цінні папери;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи, дозволені чинним законодавством

Термін діяльності до 26 травня 2020 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 962 шт.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №1934 від 25 листопада 2010 року
Обіг підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент)

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних фондів

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду можуть сплачуватись один раз на рік за підсумками фінансового року (див. Регламент)

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При розміщенні - 0,25 % від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу;

При викупі, у зв'язку з ліквідацією Фонду - 0,25 % від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу;

При викупі до закінчення строку діяльності - 10% від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3,5% середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) може сплачуватись (див. Регламент)
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ