Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 03 травня 2007 року
Код за ЄДРІСІ 132636
Основні активи

- цінні папери українських емітентів;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи (крім нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності до 22 червня 2020 року

Акції фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених акцій  11 195 шт.
Загальна номінальна вартість акцій  111 950 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №001241 від 14 червня 2017 року

Викуп (погашення)

Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, а також додатково (див. Інвестиційну декларацію)

Дивідендна політика 

Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований прибуток"
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ