Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Показники Фонду станом на 12.11.2019
ВЧА/ЦП 5 399.72 грн.
Вартість чистих активів 52 998 286.92 грн.
Кількість акцій в обігу 9 815 шт.
Середньорічна доходність -4.83%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.01%
1 тиждень -0.03%
1 місяць -0.06%
1 рік -4.38%
З початку діяльності -46.00%