Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Показники Фонду станом на 07.04.2020
ВЧА/ЦП 3 728.98 грн.
Вартість чистих активів 19 942 560.00 грн.
Кількість акцій в обігу 5 348 шт.
Середньорічна доходність -7.64%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.01%
1 тиждень -0.10%
1 місяць -4.76%
1 рік -14.63%
З початку діяльності -62.71%