Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Показники Фонду станом на 17.01.2020
ВЧА/ЦП 8 279.53 грн.
Вартість чистих активів 6 234 488.95 грн.
Кількість акцій в обігу 753 шт.
Середньорічна доходність -1.61%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень 0.00%
1 місяць 0.18%
1 рік -4.00%
З початку діяльності -17.20%