Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Показники Фонду станом на 07.04.2020
ВЧА/ЦП 8 481.29 грн.
Вартість чистих активів 6 386 407.72 грн.
Кількість акцій в обігу 753 шт.
Середньорічна доходність -1.38%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень -0.38%
1 місяць -4.60%
1 рік -3.22%
З початку діяльності -15.19%