Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”

 

          Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходності, максимально наближеної до доходності Індексу українських акцій Української біржі (без врахування витрат Фонду), як у періоди зростання, так і у періоди падіння індексу. Відповідно до традиційної класифікації, Фонд може бути класифікований як «індексний фонд».

          Для досягнення цієї мети Фондом планується використовувати пасивну стратегію управління активами. Така стратегія передбачає:

          По-перше, максимальне наближення структури портфелю Фонду до структури індексу-бенчмарку. З огляду на те, що у будь-який конкретний момент часу структура портфелю Фонду може не відповідати структурі індексного кошику через вплив ринкових факторів, допускається відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в індексному кошику в межах 2 відсоткових пунктів. У разі зміни структури кошика Фонд намагатиметься привести структуру портфелю у відповідність новому складу кошика.

          По-друге, мінімізацію операційних витрат Фонду. Управління Фондом буде здійснюватися таким чином, щоб звести кількість операцій з акціями до мінімуму, якщо це не суперечитиме поставленим цілям.

          У процесі діяльності Фонду планується утримувати не більше 5% активів у грошових коштах. Отримані в період утримання позицій в портфелі дивіденди будуть використовуватися для покриття витрат Фонду та направлятися на додаткові емісії. Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів не передбачається.

          Фонд орієнтований на різні категорії інвесторів:

          1) Фізичні особи. Довгострокові інвестори, які мають тривалий інвестиційний горизонт, отримують індексний фонд, з прозорою структурою активів, стратегією управління, яка мінімізує хибні рішення керуючих, та низькими витратами. Трейдери отримують ліквідний інструмент для торгівлі на фондовому ринку всередині торгового дня, хеджування та арбітражу.

          2) Інституційні інвестори отримують ліквідний, прозорий та простий актив, який копіює динаміку ринку акцій та який може бути використаний для різних портфельних стратегій та хеджування ризиків.