Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

 

Змінити власну інвестиційну стратегію Ви можете за допомогою послуги конвертація (обміну ЦП одного фонду на ЦП іншого). Обмінюючи ІС фонду «КІНТО-Казначейський» на ІС інших фондів, Ви швидко і легко обираєте наступні інвестиційні стратегії.

«КІНТО-Казначейський» – це фонд зі зваженою стратегією, яка передбачає портфель з рівних часток акцій, облігацій та банківських металів (30:30:30:10), що дозволяє досягати помірного, збалансованого ризику. Разом з тим, різнонаправлена поведінка активів (акції ростуть, коли все добре; золото, коли проблеми) дозволяє отримувати потенційно хорошу доходність, яка є близькою до середнього рівня. Ліквідність фонду знаходиться на високому рівні. Інвестори можуть вільно продавати цінні папери будь-якого робочого дня.

 

«КІНТО-Казначейський» можна конвертувати у такі фонди:

 

«КІНТО-Класичний» - це збалансований фонд, портфель якого в різних пропорціях містить акції, облігації, депозити. Це дає підстави очікувати середній рівень доходності, знизивши ризик до середнього рівня. Ліквідність фонду знаходиться на високому рівні. Інвестори можуть вільно продавати цінні папери будь-якого робочого дня.

«КІНТО-Еквіті» - це фонд АКЦІЙ з активним управлінням. Саме такі фонди є потенційно високодоходними. «КІНТО-Еквіті» - це ВІДКРИТИЙ фонд, що дозволяє вільно купувати та продавати свої цінні папери будь-якого робочого дня. Тож крім потенційно високої доходності, «КІНТО-Еквіті» відзначається ще й високою ліквідністю.

«КІНТО-Народний» - це інтервальний збалансований фонд, портфель якого містить акції, облігації, депозити. Це дає підстави очікувати середній рівень ризику, адже він розподіляється між активами з різним ступенем ймовірної негативної доходності. Ліквідність фонду знаходиться на високому рівні. Інвестори можуть вільно продавати цінні папери тричі на місяць.

«Індекс Української Біржі» це біржовий індексний фонд, який повністю повторює індексний кошик Української біржі, що зараз складається з 10-ти найкращих українських акцій («голубих фішок»). Оскільки портфель фонду складається з акцій, він є потенційно високодоходним, а торгівля фонду на біржі забезпечує йому високу ліквідність, тобто здійснювати операції з ним можна в будь-який робочий день.

«КІНТО-Голд» це біржовий фонд, метою якого є максимальне наближення до динаміки цін золота на світовому фінансовому ринку, що фіксуються в доларах США. Крім доходності золота, інвестиційна стратегія фонду також будується на валютній складовій, яка створює підґрунтя для захисту від валютних ризиків, адже при зниженні вартості гривні по відношенню до долара доларові активи фонду будуть зростати в ціні, компенсуючи знецінення української гривні.