ПРОДАЖ
Ціна за 1 шт
грн
Доступна кількість
шт
6,000.00 20
6,100.00 10
ПРОДАЖ
Ціна за 1 шт
грн
Доступна кількість
шт
1,200.00 12
ПРОДАЖ
Ціна за 1 шт
грн
Доступна кількість
шт
45.00 700
50.00 150
ПРОДАЖ
Ціна за 1 шт
грн
Доступна кількість
шт
17.20 1,000
17.50 500
17.89 700
КУПІВЛЯ
Ціна за 1 шт
грн
Доступна кількість
шт
13.50 500
12.70 1,400
Застереження

Сторінка Вітрина пропозицій репрезентує бажання власників цінних паперів інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює ПрАТ «КІНТО», (далі – «Фонди») щодо купівлі та продажу цінних паперів Фондів на вторинному позабіржовому ринку.

Вся відображена на сторінці Вітрина пропозицій інформація щодо ціни, кількості цінних паперів, загальної суми пропозиції є індикативною, надається виключно з інформаційною метою і не є безумовною офертою (публічною пропозицією (офертою) щодо продажу чи купівлі цінних паперів Фондів. Умови договору купівлі-продажу визначаються власниками цінних паперів Фондів на власний ризик та розсуд. КУА ПрАТ «КІНТО», ТОВ «КІНТО Лтд не несуть відповідальності за прийняття рішень про укладання договору та визначення його умов, зокрема, в частині кількості, ціни цінних паперів.

Вся інформація та статистичні дані наведені на сайті є коректною на момент публікації. ПрАТ «КІНТО» залишає за собою право змінювати інформацію без попереднього повідомлення власників цінних паперів Фондів, інвесторів та контрагентів.

Розміщення пропозиції на Вітрина пропозицій не є поданням заявки на придбання та викуп цінних паперів Фонду відповідно до ст. 57 Закону України «Про інститути спільного інвестування» і не зумовлює виникнення зобов’язань ПрАТ «КІНТО» або ТОВ «КІНТО Лтд.

Розміщення пропозиції на Вітрина пропозицій не є рекламою цінних паперів Фондів або здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Для відображення Вашої пропозиції або у випадку Вашої зацікавленості укласти договір купівлі-продажу цінних паперів відповідно до наведених на Вітрині пропозицій, Вам необхідно заповнити спеціальну форму.

Договори купівлі-продажу цінних паперів відповідно до ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» укладаються за участі (посередництва) торговця цінними паперами - ТОВ «КІНТО Лтд».

При використанні сайту ПрАТ «КІНТО»(далі- «Сайт») користувачем надається згода на здійснення обробки персональних даних. Обробка даних користувача здійснюється щодо: файлів cookie; ір-адреси; параметрів і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

При відвідуванні Сайту ПрАТ «КІНТО» фіксуються всі входи на Сайт з метою збору даних щодо відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті. Інші відомості стосовно трафіку користувача не обробляються і не зберігаються. ПрАТ «КІНТО» не збирає персональні дані, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, дані стосовно стану здоров’я чи дані про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації.

Сайт не призначений для неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних користувачів.

ПрАТ «КІНТО» використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, ПрАТ «КІНТО» не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання ПрАТ «КІНТО». ПрАТ «КІНТО» забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню. ПрАТ «КІНТО» надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних, на обробку цих даних або відповідно до вимог закону.

Перелік прав суб’єкта персональних даних, визначений ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».