У зв’язку з приведенням діяльності Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Товариство») до вимог чинного законодавства, Наглядовою радою Товариства (протокол засідання вiд 29.12.2012 року) прийнято рішення про призначення посадової особи Товариства - Відповідального за внутрішній контроль.

На цю посаду на невизначений строк призначено Ротай Олену Борисівну. Товариство не отримало згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою у розмірі 0,0223 % статутного капіталу Товариства. Протягом своєї діяльності обіймала посади касира-оператора, аналітика департаменту досліджень, помічника керуючого інвестиційними та пенсійними фондами, менеджера інвестиційного відділу.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Президент Товариства - Оксаніч Сергій Михайлович.