Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (надалі – «Товариство») прийнято рішення (Протокол №1 від 24.04.2014р.) про переобрання на новий строк Президента та інших членів правління, членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку дії їх повноважень:

- Оксаніч Сергій Михайлович (Голова Правління - Президент). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 28,4639 %. На посаді перебував з 17.03.2009. Останніх п’ять років займає посаду Голови Правління – Президента ПрАТ «КІНТО».

- Веремієнко Сергій Миколайович (Член Правління - Виконавчий директор). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 0,2025 %. На посаді перебував з 17.03.2009. Останніх п’ять років займає посаду Члена Правління – Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО».

- Москаленко Світлана Миколаївна (Член Правління – Заступник Виконавчого директора). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 0,0270 %. На посаді перебувала з 12.10.2010. Останніх п’ять років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ «КІНТО», Член Правління – Заступник Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО».

- Радзієвська Надія Вікторівна (Член Правління). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 2,8878 %. На посаді перебувала з 17.03.2009. Останніх п’ять років займає посаду Члена Правління ПрАТ «КІНТО».

- Федоренко Анатолій Васильович (Членом Правління). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 12,7590 %. На посаді перебував з 17.03.2009. Останніх п’ять років займає посаду Члена Правління ПрАТ «КІНТО».

- Пітер Гольдшайдер (Голова Наглядової ради). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 0,0001 %. На посаді перебував з 17.03.2009. Останніх п’ять років займає посаду Директора EPIC, Гольдшайдер унд Вурмбьок Унтернеменсбератунг ГмбХ .

- Лукасевич Василь Богданович (Заступник Голови Наглядової ради). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 1,9619 %. На посаді перебував з 17.03.2009.Останніх п’ять років займає посаду Керуючий iнвестицiйними та пенсiйними фондами ПрАТ "КIНТО".

- Яковенко Ігор Валентинович (Член Наглядової ради). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі – 0,6701 %. На посаді перебував з 12.10.2010. Останніх п’ять років займає посаду доцент Київського нацiонального унiверситету України iменi В.Гетьмана .

- Новіков Олександр Миколайович (Член Наглядової ради). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі –1,2511%. На посаді перебував з 17.03.2009. Останніх п’ять років займає посаду Голова правлiння ПАТ "Агрокомбанк".

- Шинкевич Юрій Петрович (Член Наглядової ради). Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі відсутня. На посаді перебував з 17.03.2009.Останніх п’ять років займає посаду Директор ТОВ "Домiн".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:
Президент Товариства - Оксаніч Сергій Михайлович.