14.07.2014 р. Емітент отримав від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, з якого стало відомо, що на рахунках власників 10 і більше відсотків акцій Емітента відбулися такі зміни:

пакет власника – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б, код за ЄДРПОУ 32915716), зменшився з 2 979 584 штук акцій (13,41 % від загальної кількості голосуючих акцій) до 2 779 584 штук акцій (12,51 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Голова Правління – Президент ПрАТ «КІНТО» Оксаніч Сергій Михайлович.