10.10.2014 р. Емітент отримав від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, з якого стало відомо, що на рахунках власників 10 і більше відсотків акцій Емітента відбулися такі зміни:

1. пакет власника – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б, код за ЄДРПОУ 32915716), зменшився з 2 779 584 штук акцій (12,51 % від загальної кількості голосуючих акцій) до 2 532 084 штук акцій (11,40 % від загальної кількості голосуючих акцій).

2. пакет власника – «фізичної особи» збільшився з 6 324 675 штук акцій (28,46 % від загальної кількості голосуючих акцій) до 6 524 675 штук акцій (29,36 % від загальної кількості голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Найменування посади: Голова Правління – Президент ПрАТ «КІНТО» Оксаніч Сергій Михайлович. 15.10.2014.