Інформація про власників КУА

Повна назва юр. особи – власника (акціонера, учасника) ліцензіата чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника) та посадової особи ліцензіата*

Частка в статут. капіталі КУА, %

Власники – фізичні особи: 

90,79

Оксаніч Сергій Михайлович 

40,01

Daniel Goldscheider (громадянин Австрії) 

18,00

* Особи, що володіють 10% та більше акцій емітента

Наглядова рада
 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Лукасевич Василь Богданович Голова Наглядової ради
Peter Goldscheider (громадянин Австрії)                                                 Член Наглядової ради
Яковенко Ігор Валентинович Член Наглядової ради
Фролова Олена Гаріївна Член Наглядової ради
Ракітіна Ярослава Ігорівна Член Наглядової ради

 

Команда «КІНТО»