Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Показники Фонду станом на 27.03.2020
ВЧА/ЦП 8 513.91 грн.
Вартість чистих активів 6 410 971.61 грн.
Кількість акцій в обігу 753 шт.
Середньорічна доходність -1.35%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень -3.26%
1 місяць -5.30%
1 рік -0.36%
З початку діяльності -14.86%