Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 27 квітня 2012 року
Код за ЄДРІСІ 21100036
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 29 листопада 2012 року
Основні активи Прості акції; емісійні цінні папери з фіксованим доходом (облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації тощо); банківські метали; грошові кошти
Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 100 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 5 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 500 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 00096 від 14 травня 2012 року
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 1 700 грн.
Обіг підлягають вільному обігу на фондовій біржі

Викуп (погашення)

Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня 

Інвестиційні обмеження

Встановлені законодавством для диверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково:

- цільовий розмір частки кожного з класів активів (акцій, облігацій та банківських металів) – 30%  активів Фонду;

- відхилення частки кожного з класу активів від цільового розміру не може перевищувати 10  відсоткових пунктів;

- щорічне обов’язкове перебалансування активів Фонду відповідно до цільового розміру частки кожного з класів активів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах фонду не нараховуються та не сплачуються

Винагорода і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду за рік (винагорода за управління) 1,5 % (одна ціла п’ять десятих відсотка) від середньої вартості чистих активів Фонду 
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

ІНВЕСТУВАТИ