РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ

Правова підстава: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

Суб’єкти звернення: громадяни України, особи без громадянства та іноземні громадяни – клієнти, потенційні клієнти, контрагенти компанії.

Предмет звернення: порушення компанією особистих прав і законних інтересів суб’єкта звернення або особи в інтересах якої скаржник діє на законних підставах.

 

Письмове звернення надсилається поштою, електронною поштою (електронне звернення) або передається особисто чи через уповноважену особу.  

Звернення повинно відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян», а саме: у зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові,

- місце проживання,

- суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

- електронна поштова адреса або поштова адреса на яку заявнику може бути надіслано відповідь;

- документи, що посвідчують право заявника звертатись від імені та інтересах іншої особи (у разі підписання звернення уповноваженим представником).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Електронне звернення підписується кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає відповідно до статті 8 Закону України  «Про звернення громадян».

 

Клієнти можуть звертатися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Рішення НКЦПФР від 06.11.2012 р.  № 1581 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку») щодо вирішення порушених у зверненнях питань, включаючи випадки, якщо не надано відповідь на звернення в установлений законодавством України термін для розгляду звернень або отримана відповідь не задовольнила клієнта.

Подання звернення до Товариства або до НКЦПФР не позбавляє клієнта права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Виконавчий директор Товариства встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати шістдесят днів.

Строк вирішення питання, порушеного у зверненні не включає час очікування відповідей на запити Товариства про отримання інформації, необхідної для розгляду звернення.

 

Форма звернення громадянина (завантажити нижче у форматі .pdf або архів із файлом у форматі .rtf), що заповнюється та надсилається на поштову або електронну адресу компанії

Форма електронного звернення, що заповнюється на вебсайті доступна за посиланням

 

Телефони  підтримки Клієнтів: (044) 246-73-50, (044) 246-74-34

E-mail: info@kinto.com

Мови спілкування: українська, англійська.

 

Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №307 від 17.03.2016 р.

ЕЦП
Attachment Size
forma-zvernennya-gromadyanyna.zip8.66 КБ 8.66 КБ