Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”
Показники Фонду станом на 23.10.2019
ВЧА/ЦП 64.56 грн.
Вартість чистих активів 11 199 898.11 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу 173 488 шт.
Середньорічна доходність -4.96%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень 0.00%
1 місяць -3.38%
1 рік -6.51%
З початку діяльності -35.44%
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”
Склад активів станом на 23.10.2019

     

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”

 

          Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходності, максимально наближеної до доходності Індексу українських акцій Української біржі (без врахування витрат Фонду), як у періоди зростання, так і у періоди падіння індексу. Відповідно до традиційної класифікації, Фонд може бути класифікований як «індексний фонд».

          Для досягнення цієї мети Фондом планується використовувати пасивну стратегію управління активами. Така стратегія передбачає:

          По-перше, максимальне наближення структури портфелю Фонду до структури індексу-бенчмарку. З огляду на те, що у будь-який конкретний момент часу структура портфелю Фонду може не відповідати структурі індексного кошику через вплив ринкових факторів, допускається відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в індексному кошику в межах 2 відсоткових пунктів. У разі зміни структури кошика Фонд намагатиметься привести структуру портфелю у відповідність новому складу кошика.

          По-друге, мінімізацію операційних витрат Фонду. Управління Фондом буде здійснюватися таким чином, щоб звести кількість операцій з акціями до мінімуму, якщо це не суперечитиме поставленим цілям.

          У процесі діяльності Фонду планується утримувати не більше 5% активів у грошових коштах. Отримані в період утримання позицій в портфелі дивіденди будуть використовуватися для покриття витрат Фонду та направлятися на додаткові емісії. Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів не передбачається.

          Фонд орієнтований на різні категорії інвесторів:

          1) Фізичні особи. Довгострокові інвестори, які мають тривалий інвестиційний горизонт, отримують індексний фонд, з прозорою структурою активів, стратегією управління, яка мінімізує хибні рішення керуючих, та низькими витратами. Трейдери отримують ліквідний інструмент для торгівлі на фондовому ринку всередині торгового дня, хеджування та арбітражу.

          2) Інституційні інвестори отримують ліквідний, прозорий та простий актив, який копіює динаміку ринку акцій та який може бути використаний для різних портфельних стратегій та хеджування ризиків.

 

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”

 

 

Зображення Код
1
2
3
4

 

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 12 січня 2011 року
Код за ЄДРІСІ 23212553
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 24 березня 2011 року
Основні активи

цінні папери, що входять до індексного кошика Індексу українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошові кошти

Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів 30 вересня 2025 року
Термін діяльності до 11 січня 2026 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 100 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 10 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів 1 000 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску №2050 від 01 березня 2011 року
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 70 000 грн.
Обіг підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент)

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково:

- відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 відсоткові пункти;

- середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5% (див. Інвестиційну декларацію). 

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 0,9% середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ

 

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української біржі”